Tietosuojaseloste

  1. Rekisterin pitäjä
    Yritys: Siirie Oy
    Y-tunnus: 3118541-5
    Sivuston osoite on: http://www.diudiucenter.fi.

2. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Palaute-/ yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen. 
Verkkokaupan asiakkaiden tilausten toimittamiseen.
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. 
Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin sekä sähköiseen suoramarkkinointiin. 

3. Rekisterin tietosisältö 

Etunimi, Sukunimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Käyttäjätunnus, Salasana, markkinointiluvat ja -kiellot 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

6. Evästeiden (cookies) käyttö 

Palvelussa käytetään evästeitä.
Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. 
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. 

7. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 
Mahdollisia tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu. 

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen info@diudiu.fi
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.